1. E-Lybra frekvens-terapi  

Ett databaserat system som scannar kroppen och därefter analyserar och balanserar de obalanser som klienten har via elektroder förbundna mellan E-Lybran och klienten. E-Lybran kommunicerar via kroppens resonans och biofeedbackmekanism. De frekvenser som produceras balanserar klienten direkt och kan även samtidigt produceras som ett medel eller skickas till en kapsel (en mottagare-sändare, kopplat specifikt mellan klienten och E-Lybramaskinens mjukvara/hårdvara med ett unikt radiofrekvens-id). Kapseln lagrar frekvenserna som fortsätter att balansera klienten upp till 3 månader. Med hjälp av kapseln kan man även utföra terapin på distans. Behandlingen ger 100% terapeutiskt värde om man är uppkopplad till maskinen fysiskt, 70% skickade via distans till kapseln och 35% om frekvenserna produceras som medel. Systemet jobbar fysiskt, emotionellt, psykologiskt, mentalt, energimässigt och spirituellt. Det supportar kognitiva processer, förbereder för transformation, hjälper till att lösa upp blockeringar för spirituellt uppvaknande och blockeringar i energisystemet. Det stimulerar och behandlar även över 400 akupunkturpunkter. 

I den automatiska scanningen och balanseringen kan man lägga till :

1. Chakrablockering

2. Multipsykologiskt

3. Begränsande föreställningar 

4. Fysiska kategorier 

Första besöket tar 2,5 timmar och kostar 2220:- Då läggs alla klientens parametrar in i programmet och sedan körs automatisk balansering i 1,5 tim. Därefter går vi igenom vad som är högsta prioritet just nu. Vill man koppla en kapsel till behandlingen som fortsätter att ge de behandlande frekvenserna kostar kapseln 300:- utöver timpriset. Laddningen i kapseln varar upp till 3 månader.

Vill man sedan boka ytterligare automatisk balansering bokar man 2 tim på kliniken och då kostar det 1777:- och på distans 666:- inkl. 30 minuter efterföljande samtal.

Kliniken har specialiserat sig i övrigt på 2 program.

Neuro tech- Detta program jobbar på klientens undermedvetna behov. Programmet scannar och fångar upp negativa känslor som ligger lagrat i det undermedvetna för att sedan skicka tillbaka de positiva polariteterna som behövs. Detta program körs enbart på distans medan klienten bär kapseln. Programmet körs i 60 min med efterföljande samtal över telefon på 30 min där du får reda på vad som just nu är högsta prioritet. ( Ibland kan det komma upp i den inledande scanningen automatisk balansering att detta program måste köras innan frekvensterapin kan påbörja )

Denna bokning kostar 666:- på distans.

Energetic Intervension- Detta program är specifikt utformat för att lösa upp det som begränsar oss, det vi burit med oss i vår "ryggsäck" och är en fortsättning/ fördjupning på Neuro tech programmet. Frigörande för den som söker att vara sitt sanna jag bortom tidigare föreställningar och negativa programmeringar. Det öppnar upp för ett högre medvetande, är frekvens-höjande och samtidigt balanserande. Programmet kan köras automatiskt i program 1. Därefter kan klienten välja att gå vidare med de andra programmen en efter en. Programmen hänger ihop och körs efter varandra. Rekommendationen är att köra programmen var för sig så att klienten kan identifiera energierna, synliggöra och uppleva dem, för att lättare kunna bearbeta/ transformera dem.

En del program kan köras på distans men rekommendationen är att vara uppkopplad i E-Lybran på kliniken första gången man kör programmen.

Dessa program körs enbart om du är fysiskt, psykiskt och mentalt frisk.

Programmen körs i 60 min + 15 min efterföljande jordande frekvenser. På kliniken bokar du 1,5 tim och det kostar 1333:-   På distans 666:- inkl. 30 min efterföljande samtal.

Vill man sedan fortsätta processen med Self-empowerment kan man köra program 6-13 på distans via kapseln för att stärka jaget tills det nya medvetandet infunnit sig. Kan bokas på 15 eller 60 minuter med 30 minuter efterföljande samtal om man vill det.

Följande program ingår i Energetic Intervention:

1. Energetic Intervention Program

2. Transformation Program

3. Language of light Program

4. DNA Epigenetic re-mapping

5. Dissolving blockages to awakening

6. Embrace current challenge(s)

7. Connection to source

8. Alignment to source ( timeline of higher consciousness )

9. Raise vibration to highest level

10. Emptiness and bliss

11. Dissolve identification

12. Freedom ( from the causal body and karmic influences )

13. Connection to the Consciousness of Mother Earth

14. Core issues and Imprints

15. Soul Essence

16. DNA (12 Strands activation)


Man kan även skräddarsy frekvensterapi allt utifrån klientens specifika behov eller önskemål. Det går att köpa en kapsel och ladda den med valfria frekvenser. Det finns ett antal färdiga frekvensmappar med t.ex. behandling för olika beroenden, insomnia och Meditation and prayer(där man även laddar öppnande frekvenser och jordande frekvenser för att underlätta att komma in i ett meditativt tillstånd vid meditation). 

Utöver kapselns kostnad på 300:- tillkommer 111:- varje gång man laddar om den och det går att göra på distans. Man bör rensa kapseln när man byter frekvensmönster och det behöver göras i E-Lybra maskinen. Det kostar 222:- och då ingår en ny laddning.


2. Alfa HRV Analys   

Ett databaserat biofeedback-instrument som visar kroppens hälsoresurser genom att avläsa dynamiken i hjärtats rytmer. Man får bl.a. reda på energiresurser, hormonbalans, hur balanserad hjärnan är, kroppens anpassningsförmåga, kroppskondition, stressnivåer i nervsystemet och kroppens biologiska ålder. Ett fantastiskt motivationsverktyg och för att utvärdera friskvårdande insatser.

Du bokar 30 minuter och  kostar 444:- efterkontroll 15 min kostar 222:-

3. Medveten Andning

Utredning av dina andningsvanor samt instruktion om hur du kan förbättra ditt välmående genom andningsträning och andra insatser. Speciellt bra för den som behöver stresshantering eller som vill förbättra sin kondition/uthållighet inom sportutövning.

Detta kan ingå i Alfa HRV Analys om mätningen visar att du kan och behöver ändra dina andningsvanor. Eller bokas separat 30 minuter och kostar 444:-  Tillkommer + 300:- för Relaxator andningsnapp eller Startpaket Medveten andning för 450:- 

4. Raindrop-massage

En fjäderlätt massage med eteriska terapeutiska oljor (ekologiska) som bl.a. verkar mot bakterier och virus som kapslats in utmed ryggraden.

5. Bowenterapi 

Bowenterapi är en mjuk kroppsterapiform. Genom att stimulera specifika punkter på kroppen, ofta på akupunkturpunkter och över muskler och senor, skapas vibrationsvågor genom kroppen. Effekten blir att cirkulationen ökar, smärta och stress reduceras, signaler i nervsystemet förbättras, inre organ balanseras, snedställningar korrigeras, känslomässig balans skapas mm. Kroppen leds och triggas till självläkning. 

Du bokar 60 min och det kostar 888:-

6. Tarot

Med hjälp av Tarotkort görs en intuitiv och telepatisk energiavläsning av din dåtid/nutid och en möjlig framtid, vilket kan främja din personliga utveckling. OBS! Vårt Medium spår inte din framtid utan delger en möjlig framtid utifrån dina nuvarande energier. Antingen bekräftar vårt Medium det du redan vet eller så får du perspektiv på det du behöver se/inse för att lättare kunna fatta beslut som utvecklar dig och för dig framåt i livet.

Här bokar du 30 eller 60 min och kan bokas på kliniken eller online.

7. Utökad psycic reading

Med hjälp av Tarot gör vårt Medium en intuitiv och telepatisk energiavläsning av dig inklusive medial länkning till andevärlden eller andra dimensioner. Detta väljer du om du har mer fokus på din andliga utveckling.

Här bokar du 30 eller 60 min och kan bokas på kliniken eller online.
 
8. Medial sittning

Här länkar vårt Medium sig till andevärlden för bevisföring, kontakt och kommunikation med nära och kära.

Här bokar du 30 eller 60 min och kan bokas på kliniken eller online.
 
9. Medial utveckling

Vårt Diplomerade Medium erbjuder medial utveckling enskilt eller i grupp om minst 4 och max 6 personer. Kanske utbildar du dig till Medium och behöver en träningscirkel eller så är du nyfiken på att pröva intuitionsträning för personlig utveckling. Både mer erfarna och nybörjare är välkomna, då alla är lika värdefulla för varandras utveckling. Här jobbar vi i olika steg. Steg 1 innehåller psykometri och psychic reading bl.a. med personliga föremål, färger, struktur och symboler. Steg 2 har mer fokus på Mediumskapet. Vi mediterar och reflekterar på vad som kommer till oss under meditationen samt symboliken och dess betydelser. 

Maila för mer info om evenemang.

10. Intuitiv Meditation

Här leder och kanaliserar vårt Medium det som vill komma igenom till klienten/gruppen som är det högsta bästa för oss just nu i livet. Under meditationen kan vi få tillgång till verktyg och budskap samt insikter från vårt rika inre liv i samarbete med våra högre Jag.

Maila för mer info om evenemang.
 
11. Kanaliserad Spirituell Healing

Här ställer sig vårt Medium till förfogande trans-medialt för de healing-energier som klienten behöver på ett omedvetet plan. Efter healingen delges vilka energier som kommit genom Mediumet och dess verkan. Man får också med sig verktyg och budskap som man själv kan jobba med i sin vardag. Detta är mer en spirituell healing/utveckling än en rent fysisk healing, men den kan även lösa upp fysiska/känslomässiga/själsliga blockeringar som orsakar smärta. Intuitiv healing passar bra för den som redan jobbar med sin andliga utveckling eller som önskar mentorskap i sin resa till att bli sitt sanna jag och den bästa versionen av sig.

Här bokar du 30 min på kliniken.

12. SRT

Spirituell Respons Terapi är en healing-metod där man utforskar vad som håller oss tillbaka i livet genom att djupdyka i det undermedvetna. Med hjälp av pendel och olika kartor hittar man inre blockeringar, löser upp dom och byter ut dem mot positiva ersättningar. Här identifieras program som är en grundorsak till ett problem eller symtom som negativt påverkar livet, lagrat i ditt undermedvetna som ett "manus" som du håller dig till utan att vara medveten om det. Som gör att du upprepar mönster som verkar omöjliga att bryta.

SRT arbetar på själsnivå, på det spirituella energiplanet för att eliminera såväl de andliga som de mentala, emotionella och fysiska utmaningar som negativa programmeringar kan ge upphov till. SRT ger också verktyg för fortsatt arbete med om-programmering från negativitet till positivitet. Man kan även bl.a. undersöka tidigare liv och kartlägga vad som blockerar oss i detta liv p.g.a. trauma/trauman och se vem eller vad som triggar detta i vårt nuvarande liv.

SRT visar även var din själs medvetandenivå befinner sig i sin utveckling och om du är öppen för healing.

Här bokar du 30 eller 60 min och kan bokas på kliniken eller online.


 

 


    

Skapa din hemsida gratis!